• + 603-3291 4250
  • Khidmat Rakyat Parlimen Kapar

Tawaran Kesihatan dan Keselamatan

  • Management
  • Manager:
  • Email:
  • Website:
Share:

Tawaran Kesihatan dan Keselamatan

Kesihatan adalah nikmat besar bagi rakyat. Ia berkait rapat dengan bilangan doktor pakar dan hospital pakar yang cukup bagi memenuhi keperluan rakyat sebagaimana nisbah yang disyorkan oleh PBB. Justeru, ia menjadi satu tawaran menggambarkan keprihatinan GAGASAN terhadap keperluan ini.

Keselamatan rakyat bergantung antaranya pada bilangan anggota keselamatan yang seimbang dengan peningkatan populasi rakyat setempat. Justeru, ia menjadi satu tawaran penting GAGASAN bagi mengurangkan kadar jenayah seterusnya meningkatkan lagi tahap keselamatan sosial.

 

Rujukan : Manifesto Malaysia Sejahtera – PAS

http://www.parlimenkapar.com//?s=manifesto+pas

Leave a Reply