• + 603-3291 4250
  • Khidmat Rakyat Parlimen Kapar

Budaya Politik Matang dan Sejahtera

  • Management
  • Manager:
  • Email:
  • Website:
Share:

Budaya Politik Matang dan Sejahtera

BPMS mempunyai dua komponen utama: Matang dan Sejahtera.

Komponen pertama, “Matang” merujuk kepada proses. Ia menekankan kepada proses yang berlandaskan kepada pemikiran yang masak berpandukan kepada data dan hujan bagi kesemua pihak, khasnya parti-parti politik dan rakyat membuat penilaian, menentukan sikap dan tindakan terhadap sesuatu isu yang timbul di negara ini.

Komponen kedua, “Sejahtera” pula merujuk kepada natijah atau matlamat kepada semua tindakan politik oleh mana-mana pihak iaitu semuanya mestilah ke arah membawa kesejahteraan kepada kehidupan bermasyarakat di negara ini.

BPMS menjadi sebuah gagasan baru yang diketengahkan ke dalam masyarakat agar semua pihak menghayati budak berpolitik yang tidak berpaksikan pengeseran, tetapi berpaksikan perlumbaan membawa kesejahteraan kepada rakyat dan negara.

Leave a Reply